add share buttons

Тематичні вистави робіт учнів відділу образотворч ого мистецтва