add share buttons

ПОЛОЖЕННЯ про ХІIІ Відкритий Всеукраїнський конкурс юних баяністів-акордеоністів імені Анатолія Білошицького

ПОЛОЖЕННЯ

про ХІІІ відкритий Всеукраїнський конкурс

юних баяністів-акордеоністів імені Анатолія Білошицького
8-9 квітня 2020 року, м. Коростень

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Відкритий Всеукраїнський Конкурс юних баяністів-акордеоністів імені Анатолія Білошицького проводиться раз на два роки у квітні                              на батьківщині композитора, педагога і баяніста.

1.2. Організаторами Конкурсу є управління культури Житомирської обласної державної адміністрації, Коростенська міська рада, відділ культури і туризму Коростенської міської ради, Коростенська міська школа мистецтв імені Анатолія  Білошицького.

1.3. Метою Конкурсу є:
— вшанування пам’яті українського композитора, диригента, педагога і баяніста;
— популяризація баянного та акордеонного мистецтва України;
— активізація творчого обміну з іншими регіонами України та Зарубіжжя;
— виховання у молоді естетичних смаків засобами музичного мистецтва.

1.4. Завданнями Конкурсу є:
— ознайомлення з  життєвим  та творчим  шляхом видатного композитора, педагога і  музиканта Анатолія Білошицького;
— популяризація творів видатних композиторів України та зарубіжжя;
— сприяння творчому розвитку і самовдосконаленню виконавців;
— обмін творчим та виконавським досвідом;
— виявлення і підтримка талановитих дітей та молоді.

 

 1. Порядок проведення та умови участі у Конкурсі

2.1. У рік проведення Конкурсу наказом відділу культури і туризму Коростенської міської ради визначається дата, місце проведення, затверджується склад оргкомітету, який:

— поширює інформацію про проведення Конкурсу;
— запрошує членів журі Конкурсу;
— розробляє програму проведення Конкурсу;
— реєструє конкурсні матеріали;
— забезпечує ведення документації (протоколу засідання журі, заповнення дипломів переможців та грамот учасників);
— систематизує матеріали відповідно до вікових  категорій;
— сприяє висвітленню у ЗМІ проведення Конкурсу;
— запрошує провідних фахівців для проведення майстер – класів.

2.2. Для участі у конкурсі запрошуються:

— учні початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, середніх спеціальних музичних шкіл-інтернатів, студій педагогічної практики при середніх та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації та студенти ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

 

2.3.Учасниками Конкурсу можуть бути громадяни України та іноземні особи.

2.4. Учасники Конкурсу поділяються на шість вікових категорії:
І вікова категорія – до 9 років включно;
ІІ вікова категорія – від 10 до 11 років включно;
ІІІ вікова категорія – від 12 до 13 років включно;
ІV вікова категорія – від 14 до 15 років включно;
V вікова категорія – студенти І-ІІ курсу музичних училищ (16-17 років включно);
VІ вікова категорія – студенти ІІІ-ІV курсу музичних училищ (18-19 років включно).

2.5. Конкурс проводиться в один тур для І, ІІ, ІІІ вікових категорій та

у два тури для учасників ІV, V, VІ вікових категорій (перший тур – відбірковий – здійснюється на основі надісланих відеозаписів двох різнохарактерних творів, необов’язково з конкурсного репертуару, представлених на електронних носіях).

Порядок виступів учасників визначається організаторами перед початком Конкурсу відповідно поданих заяв.

2.6. Вік учасників визначається станом на день проведення Конкурсу.

2.7. Програмні вимоги:
І вікова категорія:
— два різнохарактерні  твори. Тривалість виступу до 6 хв.

ІІ вікова категорія:
—  два різнохарактерні  твори. Тривалість виступу до 8 хв.

ІІІ вікова категорія:
— два різнохарактерні  твори. Тривалість виступу до 10 хв.

ІV вікова категорія:
1. Імітаційна поліфонія (інвенція, канон, фуга).
2. Твір кантиленного характеру.
3. Твір за вибором учасника.
Тривалість виступу до 12 хвилин.

V вікова категорія:
1. Поліфонічний твір.
2. Оригінальний циклічний твір не менше 2-х частин.
3. Твір за вибором учасника.
Тривалість виступу до 15 хвилин.

VІ вікова категорія:
1. Поліфонічний цикл.
2. Твір великої форми.
3. Твір за вибором учасника.
Тривалість виступу до 20 хвилин.

 

2.8. Учасники  всі твори виконують напам’ять, один з творів — бажано  українського автора.

2.9. Для участі в  Конкурсі до 9 березня 2020 року подаються заявки за формою згідно з додатком до цього Положення на адресу Коростенська міська школа мистецтв ім..А.Білошицького, вул..І.Франка, 6, м.Коростень, Житомирської області, 11500 або на електронну пошту artschoolkorosten@gmail.com

2.10. До заявки додаються:

— скан свідоцтва про народження (паспорта) учасника;

-відеозапис двох різнохарактерних творів (для учасників ІV,V, VІ вікових категорій ).

Підчас реєстрації на конкурсі необхідно подати копії документів:

 • свідоцтво про народження (паспорт) учасника;
 • паспорт викладача;
 • ідентифікаційний код учасника і викладача (крім осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номеру облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний орган державної служби та мають відмітку в паспорті)).

2.11. Після розгляду заявок оргкомітет повідомить учасників про запрошення до участі в конкурсі до 19 березня 2020 року.

2.12. У рамках проведення Конкурсу проводяться майстер-класи, творчі зустрічі за участю провідних педагогів та видатних діячів мистецтв.

 

 1. Журі Конкурсу

3.1. До складу журі входять вітчизняні та зарубіжні викладачі, видатні діячі культури і мистецтв.

3.2. Журі Конкурсу прослуховує учасників, оцінює виступи за 15-тибальною системою, визначає переможців за І, ІІ, ІІІ місця у всіх вікових категоріях та володаря Гран-Прі.

3.3. Журі має право визначати володаря Гран-Прі в кожній віковій категорії, нагороджувати учасників спеціальними дипломами та грамотами.

3.4. При оцінюванні виступів учасників Конкурсу журі керується наступними критеріями:

— музично-виконавське мислення (музична концепція, фіксація стильових особливостей, виразність виконання, фразування, шкала динаміки, тембральне забарвлення звучання, емоційність, образність);

— технічна підготовка(моторні характеристики, контроль темпу виконання, чистота звуковидобування);

— підбір програми (складність, оригінальність, відповідність індивідуальності учасника та програмним вимогам).

3.5. Рішення журі є остаточним та не підлягає оскарженню.

 

 1. Відзначення учасників Конкурсу

4.1. Володар Гран-Прі та переможці Конкурсу  І, ІІ, ІІІ премії у всіх вікових категоріях нагороджуються грошовими преміями.

4.2. Всі інші учасники Конкурсу нагороджуються грамотами за участь.

4.3. Журі Конкурсу має право присуджувати не всі премії, здійснювати поділ премій між конкурсантами у межах встановленої кількості премій.

 

 1. Фінансові умови

5.1. Фінансування проведення Конкурсу здійснюється органами виконавчої влади і  органами місцевого самоврядування за рахунок коштів, передбачених на проведення мистецьких заходів, а також  інших джерел,                         не заборонених чинним законодавством.

5.2. Вступні внески за участь у конкурсі в розмірі 250 грн. за кожного учасника сплачуються під час реєстрації.

5.3. Витрати конкурсантів та супроводжуючих осіб на проживання, харчування, проїзд до місця проведення Конкурсу та у зворотньому напрямку здійснюються за рахунок відряджуючої сторони або за власний рахунок.

5.4.  Відзначення  і нагородження призами учасників здійснюється за рахунок організаторів Конкурсу.

 

 1. Контактна інформація

Електронна адреса Конкурсу:  artschoolkorosten@gmail.com

Поштова адреса:
Коростенська міська школа мистецтв імені Анатолія  Білошицького,
вулиця Івана Франка  6,  місто Коростень, 11500
тел.: (04142) 4-32-51
www.korosten-artschool.org.ua

Контактні телефони для довідок:
Директор Коростенської міської школи мистецтв –
Демиденко Володимир Васильович

(04142) 4-24-39,  067-787-2503, 093-430-8005

Додаток до Положення (п.2.9)

ЗАЯВКА

на участь у відкритому Всеукраїнському Конкурсі

баяністів-акордеоністів

імені Анатолія Білошицького

 1. Вікова категорія

__________________________________________________________________

 1. Дата народження

__________________________________________________________________

 1. Прізвище ім’я, по батькові учасника

__________________________________________________________________

 

 1. Домашня адреса, контактний телефон __________________________________________________________________
 2. Навчальний заклад, адреса, телефон, email

__________________________________________________________________

 1. Прізвище, ім’я, побатькові викладача, телефон

__________________________________________________________________

 1. Прізвище, імя по-батькові концертмейстера

__________________________________________________________________

 

 1. Конкурсна програма (повна назва твору та ПІБ автора, хронометраж)
 2. __________________________________________________________________
 3. __________________________________________________________________
 4. __________________________________________________________________

 

 

До заявки додаю копії документів:

скан свідоцтва про народження (паспорту) учасника;

-відеозапис двох різнохарактерних творів.

 

Підтверджую, що з умовами Конкурсу ознайомлений(а) і зобов’язуюсь їх

виконувати.

 

Дата ____________                                                                          Підпис __________

Печатка

Установи                                                                                  Підпис керівника установи